Prodej stavebních pozemků 

Dobrovice - Úherce

Novinka 2500,-Kč/m2 včetně služeb a poplatků

Dnes vám nabízím stavební pozemek v Úhercích, které spadají pod město Dobrovice. Pozemek leží asi 10 minut jízdy od Mladé Boleslavi. V územním plánu jsou vedeny jako stavební. Přístupová cesta vznikla scelením pozemků podél současných staveb a je také součástí prodeje. 

Klíčové Vlastnosti

¤ plochy pozemků od 8480 m2

¤ rozdělení na pozemky od 890 m2

¤ Stavební pozemek bez zavedených sítí

¤ do Mladé Boleslavi 10 minut autem

¤ v obci kanalizace, elektřina

¤ do obchodu 5 minut


Fotogalerie

Informace k pozemkům

Jedná se o pozemek a přístupovou cestu. Lze ho rozdělit na 6 stavebních parcel. Pozemky jsou dle územního plánu vedeny jako stavební pro domy venkovského typu. Výhodou je poměrně hezké místo v opravdu mírném svahu, stranou od samotné Dobrovice. Ano je vidět cukrovar v Dobrovici, který je ale vidět skoro z jakékoliv strany. Díky poloze to výhled zas až tak neruší. V cestě nedaleko od pozemku jsou k napojení elektřina, voda a kanalizace. Ty nejsou dotaženy až k pozemku.

Od úřadu máme k dispozici povolení k rozdělení pozemku a schválený geometrický plán. Nyní se čeká na demolici stávající stodoly, která vadí příjezdové cestě. Po té bude zapsáno do katastru nemovitostí. Nyní je tedy ještě čas změnit případné rozvržení pozemku, dle vašeho přání.

Velikosti budoucích pozemků dle schváleného geometrického plánu:

Dohromady včetně cesty 8480 m2

188/39: 1029 m2

188/38:  878 m2

188/37: 994m2

188/40: 946 m2

188/41: 1122 m2

188/42: 1117 m2


Výňatek z územního plánu vysvětlující přípustné využit

Plochy rodinných domů s příměsí nerušících obslužných funkcí, zejména chovu drobného zvířectva a pěstitelství nesloužící k podnikatelskému využití. 

 • Podmínky pro využití ploch: o Hlavní využití: - stavby pro bydlení v rodinných domech
 • Přípustném využití: - zástavba nízkopodlažními bytovými domy s nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím 
 • související stavby lokálního občanského a technického vybavení 
 • technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura 
 • sportovní a dětská hřiště - veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře 
 • stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva, které nejsou určeny k podnikatelským účelům 
 • přestavba stávajících staveb na objekty pro individuální rekreaci 
 • další stavby a zařízení (včetně pro podnikání), které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. 
 • veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře

Podmínky prostorového uspořádání: 

 • výšková regulace nové zástavby - 2 nadzemní podlaží s možností podsklepení, není-li v Zadání regulačního plánu (RP1) uvedeno jinak 
 • intenzita využití pozemků - koeficient zastavění - maximálně 0,35 
 • intenzita využití pozemků - koeficient zeleně - minimálně 0,40 
 • nová zástavba o zastavěné ploše do 500 m2

Nepřípustné využití: 

 • veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 
 • veškeré stavby a zařízení narušující krajinný raz a dálkové pohledy na město 
 • mobilní domy

.

O Dobrovici

Jde město ve Středočeském kraji, okres Mladá Boleslav. Leží 7 km jihovýchodně od Mladé Boleslavi, převážně na jižním úpatí a v okolí Chloumeckého hřbetu. Město tvoří osm částí obce, dříve samostatných obcí, kromě Dobrovice jsou to Bojetice, Holé Vrchy, Chloumek, Libichov, Sýčina, Týnec a Úherce. Celkem má město Dobrovice přibližně 3 500 obyvatel, z toho samotná Dobrovice bez přidružených obcí necelých 2 000 obyvatel. Bojetice, Týnec a též samostatná obec Vinařice jsou dnes s původní Dobrovicí stavebně srostlé. Městský úřad Dobrovice, sídlící v renesanční budově radnice na Palackého náměstí, vykonává funkci obecného stavebního úřadu pro 15 obcí (Ctiměřice, Dobrovice, Charvatce, Chudíř, Jabkenice, Kobylnice, Kosořice, Ledce, Němčice, Pěčice, Prodašice, Semčice, Ujkovice, Vinařice, Žerčice) a vykonává funkci matričního úřadu pro 12 obcí (Ctiměřice, Dobrovice, Kobylnice, Ledce, Němčice, Nepřevázka, Pěčice, Prodašice, Semčice, Ujkovice, Vinařice, Žerčice). Město poskytuje také služby sběrného dvora.

Ve městě je základní a mateřská škola, pobočka základní umělecké školy, pošta, knihovna, zdravotní středisko, veterinář, obvodní oddělení policie, supermarket Penny Market, čerpací stanice pohonných hmot a další menší maloobchody a běžné služby

Největším podnikem ve městě je Cukrovar Dobrovice, patřící společnosti Tereos TTD. Ve městě, hlavně v jeho jižní části, sídlí několik dalších menších průmyslových podniků (KWD Bohemia, Uniplast a další). 

Plánky


Informace o nemovitosti

PRODEJ

Typ: Pozemky

Adresa: Dobrovice - Úherce

Cena: 2500,- Kč/m2

Poznámka k ceně: včetně právního servisu, úschovy a odměny RK

Vlastnictví: osobní

Umístění: Klidná část obce

Voda, pitná, 220V, Kanalizace, TV kabel

Dálnice, MHD, Silnice, Autobus

Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb

Kontaktujte mne


Ke stažení