Znalosti

V prosinci 2017 jsem úspěšně složil zkoušky pro certifikaci dle ISO 17024