Co je třeba ještě zařídit po koupi (prodeji) bytu

18.01.2017

Povedlo se Vám vybrat si a koupit byt (a vím, že to v této době musela být dřina), máte za sebou právní kolotoč spojený s převodem vlastnictví, povedlo se Vám přestěhovat většinu věcí (zbytek jste pravděpodobně vyházeli do kontajneru) a nyní myslíte že máte klid. Omyl ještě pár věcí zbývá. Níže se snažím popsat to důležité na co nezapomenout po koupi bytu. 

Pojištění, výměna klíčů
Kupující by si měl zajistit pojištění bytu a domácnosti (pokud to u hypotéky již nesjednala banka). Doporučuji vyměnit vložku ve vstupních dveřích.

Převod energií Elektřiny a plynu

V lepším případě za Vás provede/provedla realitní kancelář. Pokud ne musíte oběhat spolu s prodávajícím. U mnoha společností lze elektronicky buď na webu nebo emailem.

Oznámení vůči SVJ (společenství vlastníků jednotek)
Kupující je povinen oznámit společenství vlastníků nabytí vlastnictví bytu (kontakt na SVJ předá kupujícímu prodávající). V ideálním případě to za vás zařídí makléř. SVJ Vám vytvoří a předá předpis záloh tzv. Evidenční list. 

Přehlášení bydliště, občanský průkaz a dokumenty

Pak zajděte na obecní úřad nebo úřad městské části pro nový občanský průkaz (OP). Tam navštívíte přepážku, kde vyplníte formulář o změně místa trvalého pobytu . Bude vám ustřižen rožek občanky a vydán prozatímní doklad - žlutá kartička "Potvrzení o změně trvalého pobytu", kde máte už uvedenou novou (ale ještě i starou) adresu. Novou adresu by jste měli doložit (kupní smlouva, nebo výpis z katastru)

Vlastníte auto? Odboru dopravy se nevyhnete


Daň z nemovitosti
Daň z nemovitosti platí ten, kdo je k 1.1. daného roku vlastníkem nemovitosti. Daňové přiznání se podává pouze poprvé a je potřeba tak učinit do 31.1. daného roku, následně Vám již chodí složenky k 31.5. Většinou Vám daňové přiznání ochotně pomohou vyplnit na místně příslušném finančním úřadě.
Nebylo-li do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rozhodnuto o jeho povolení, je nový vlastník povinen podat daňové přiznání v následujícím novém roce nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.