Co nesmí obsahovat nájemní smlouva?

27.09.2018

Nájemní smlouva nesmí požadovat zjevně nepřiměřené povinnosti. Zároveň nesmí být nájemník zkracován na svých právech. Jako zákonem zakázaná - a tedy neplatná - ustanovení lze tedy jednoznačně považovat smluvní pokuty ukládané nájemci za nedodržení jeho povinností. 

Ustanovení o smluvní pokutě je proto neplatné. Nájemce se tímto, stejně jako dalšími neplatnými ustanoveními, nemusí řídit. Pronajímatel má totiž právo vůči svému nájemci uplatňovat pouze zákonné sankce. V současné době tedy může žádat úroky z prodlení za neplacení nájemného či služeb. 

Dále je neplatný zákaz chovu zvířat, zákaz kouření, zákaz návštěv či zákaz podnikání v nemovitosti. Stále však platí, že nájemce nesmí žádným svým jednáním byt poškozovat, a musí dodržovat pravidla obvyklá pro chování v domě. Samozřejmostí je také udržování pořádku. Jednání nájemce dále nesmí - nad míru přiměřenou místním poměrům - obtěžovat ostatní obyvatele domu nebo je dokonce ohrožovat.