Můžete chtít po nájemci úhradu Fondu oprav?

28.01.2017

Při zprostředkování nájmů a zvláště při stanovování ceny nájmu často narážím na dotaz ohledně přenesení povinnosti platby příspěvku do fondu oprav z majitele na nájemce. V nájemních smlouvách musí být stanoveno nájemné a zálohy na služby samostatnými částkami. Hodně majitelů chce platbu fondu oprav zahrnout do záloh na služby. Je to správně?


Dle zákona je tato povinnost uložena majitely bytové jednotky. Po nájemci můžete požadovat hrazení příspěvku do fondu oprav, ale musí to být stanoven jako součást nájemného, tedy jedna s položek, ze které se nájemné skládá. Do služeb spojených s užíváním bytu nelze zahrnout fond oprav. Tento náklad hradí pronajímatel z utrženého nájmu. Pokud by jste ho zahrnuli do záloh na služby vystavujete se poměrně značnému riziku že ho po vyúčtování budete muset celý vrátit, jelikož se nejedná o službu spojenou s užíváním bytu. NOZ v ust. § 2247 odst. 2 demonstrativně vymezuje, co se rozumí nezbytnými službami.