Na investiční byt můžete dostat menší hypotéku

23.08.2017

Hypotéka na pronájem jen do 60% LTV  

V Úředním sdělení se opět objevilo omezení poskytování hypoték na nákup nemovitosti k pronájmu. Doporučení nabádá banky, aby sledovaly odděleně hypotéky pořizované pro vlastní bydlení a ty, které klient využije k pronájmu. Hypotéky na nemovitost pořizovanou pro další pronájem by neměly být poskytovány s LTV přesahujícím 60 %. I dnes se banky zajímají, k jakému účelu si klient hypotéku pořizuje. A protože ne vždy klient řekne pravdu, poskytují ji nyní některé banky (aby vyhověly NB) v případě většího počtu hypoték klientovi další u automaticky maximálně ve výši 60 % LTV. Ve všech případech jde sice jen" o doporučení, ale již nyní je jisté, že ČNB bude dodržování pravidelně sledovat a každé pololetí hodnotit. Výsledky pak zveřejní ve Zprávě o finanční stabilitě. Pokud by zaznamenala zvýšená rizika pro finanční stabilitu, nevylučuje centrální banka ani další zpřísnění jednotlivých doporučení i jejich rozšíření.