Podpojištění nemovitosti. Co to je a proč to řešit?

17.08.2023

Každý rok se v česku stane několik lokálních nebo plošných neštěstí. Bouřky, ohně, povodně, nebo i tornáda. Jsme součástí přírody a ať chceme nebo ne, vyhnout se tomu úplně nedá. Za rok 2022 řešil HZS 22.923 událostí způsobených živelnou pohromou (zdroj). Naproti tomu v posledních 8 letech ceny nemovitostí jen stoupali. Letos jsme sice svědky poklesu, ten ale není nijak dramatický. A to je ten důvod proč jsem se dnes rozhodl napsat článek o takzvaném podpojištění nemovitosti. Na úvod mám pro Vás jednu otázku na zamyšlení: Kdy jste si naposledy aktualizovali pojistku na vlastněnou nemovitost

Protože jsem expert na prodej a pronájem nemovitostí a ne na jejich pojištění, tak jsem se na to zeptal Jirky Vaňka, se kterým tyto věci řeším.

Co znamená "podpojištění nemovitosti "?

Podpojištění nemovitosti znamená, že pojistka je na mnohem nižší částku, než je skutečná hodnota nemovitosti. V případě škodní události, tak pojistník neobdrží prostředky odpovídající skutečné hodnotě majetku, ale pojistné plnění bude nižší. V některých případech to může být i dramatické krácení plnění. Nemovitosti se pojišťují na tzv. Reprodukční hodnotu = na částku za kterou byste dům postavili znovu, pokud Vám ho tornádo vezme celý. Pokud se pojistná částka liší o 20% a více jedná se o podpojištění.

Praktický příklad,
Vlastníte dům v reprodukční hodnotě 8,0 mil. Kč, který jste před lety koupili a pojistili na 4 mil. Kč. Vichřice vám vezme střechu za 1.000.000,- Kč. Protože pojistná hodnota je o 50% menší než reprodukční hodnota, zkrátí vám pojišťovna o 50 % i pojistné plnění, takže vám na novou střechu dají jen 500.000,-Kč.

Jak tomu mohu předejít?


Jsou dva způsoby. První je pravidelně aktualizovat svoji pojistku, což je dobré jak proti podpojištění, tak i pro kontrolu nad cenou pojistky. Pokud máte člověka, který se o vaše pojistky stará, měl by je každé přibližně dva roky aktualizovat. Druhý způsob je indexace pojistky, kdy se cena zvyšuje automaticky. Je to sice bez práce a mělo by se zamezit podpojištění, ale nemusí to být vždy finančně nejvýhodnější.

Jak mohu zjistit hodnotu svého majetku?

Ke stanovení ceny majetku vede několik cest. Ta nejpřesnější je nechat si udělat odhad odborníkem - makléřem. Existuje také možnost využití kalkulačky, kterou nabízí Česká asociace pojišťoven. Jako cestou se dát Vám pomůže vyřešit váš finanční a pojišťovací agent. Nebo mi dejte vědět a já se o Vás postarám.

Jirko, jak správně sjednat pojistnou smlouvu?


  • Pečlivě sjednejte pojistnou smlouvu,

  • nastavte správné pojistné částky včetně sublimitů,

  • zahrňte do smlouvy všechny stavby a prvky, které chcete pojistit,

  • správně, včas a úplně nahlaste pojistnou událost a pečlivě škodu zdokumentujte.


Děkuji Jirkovi za pomoc a na závěr Vám všem přeji, aby se Vám jakékoli pojistné události vyhnuli obloukem.

Ladislav Jandáček