Přehledně: revize bytové jednotky

13.10.2020

Dovolte mi na začátek vysvětlit rozdíl mezi revizí a běžnou kontrolou:

  • Kontrola obvykle probíhá vizuálně, a záleží tedy na názoru a zkušenosti kontrolora.

  • Revize je pak jaksi robustnější metodou, kdy se např. stav kotle kontroluje pomoci měření.

Dobrá zpráva na začátek

Většina důležitých revizí spočívá na bedrech Sdružení vlastníků jednotek (dále jen SVJ) či družstva. Jsou to například:

  • kontroly elektroinstalace a hromosvodů,

  • stavu hasicích přístrojů a hydrantů,

  • nouzového osvětlení,

  • výtahů,

  • tlakových nádob,

  • rozvodu plynu a plynové kotelny samotné,

  • tlakových nádob

  • a mnoho dalšího.

A teď to méně příjemné

Jako vlastník, potažmo nájemník, bytu nesete odpovědnost za škodu na majetku a zdraví ostatních vlastníků.

Pokud například způsobíte požár celého domu, protože máte místo pojistek nastrkané hřebíky, , máte problém. Na případné pojištění se v těchto případech stoprocentně spolehnout nemůžete - pojišťovna může rozhodnout o zkrácení pojistného plnění, či částku rovnou odmítne vyplatit. Doporučuji proto nahlédnout do pojistných podmínek, které jsou součástí smlouvy s pojišťovnou, a zkontrolovat, zda a v jakých intervalech jsou revize vyžadovány.

Co tedy musíte (a můžete) revidovat - slíbený přehled

Pokud vás zajímají čistě a jenom data, vystačíte si s touto tabulkou

Netřeba říkat, že revize jsou často hlavní "pojistkou" proti havárii. Nikdo přeci nechce ublížit svému okolí, či pak vysvětlovat, proč zanedbal povinnosti. Důslednost se vyplatí, a kromě povinností uložených vyhláškou proto připojuji i svá doporučení z praxe.

Elektřina

Povinné jsou revize rozvodů elektřiny ve společných prostorách (provádí SVJ), a to každých 5 let. Vyhláška dále říká, že revize elektroinstalace se musí udělat před prvním uvedením do provozu - například u novostaveb či v případě rekonstrukce rozvodů. Pravidelné revize v bytě jsou pak pouze doporučeny. Já alespoň občasnou revizi u sebe doma, s ohledem na výše uvedené, doporučuji také.

Elektrický kotel

S ohledem k poskytované záruce zde revize určuje výrobce kotle. Protože jsem sám doma několik let kontroly a revize kotle zanedbával, ušlo mi, že ačkoli "žere" proud jako o závod, skoro netopí. Výsledkem byla finanční ztráta 3 500 Kč a promrzlá manželka k tomu. Pro udržení efektivity a správné funkce kotle tedy raději proveďte kontrolu 1x ročně - vyplatí se to.

Plyn

Pravidelná kontrola by měla proběhnout 1x ročně, revize pak 1x za 3 roky. Co se dalších povinností a doporučení týče, připojuji výňatek z energetického zákona č458/2000sb.:

"...pro plynová zařízení pak v § 62 odst. 2 bodu f) se uvádí, že zákazník je povinen: "Udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit."

To jistě mluví dobře samo za sebe.

Spalinové cesty - komín

Komíny je třeba kontrolovat a čistit 1x ročně, a měla by to provádět osoba způsobilá k tomuto úkonu (no zkrátka kominík). Kominíka ale nevolejte, pokud v domě máte SVJ - pak je to na nich.Výjimkou jsou například komíny v činžovních domech, kde do světlíku vede jen jeden kotel - pak je to samozřejmě na majiteli kotle.

Pokud se Vás kontrola týká, nezapomeňte si od kominíka vyžádat potvrzení o kontrole (budete ho, přirozeně, potřebovat). Někteří navíc provádí pouze čištění...

Voda

Rozvody vody se nijak nerevidují - pouze je SVJ povinno zajistit výměnu vodoměru k bytovým jednotkám 1x za 5 let. Přesnost vodoměrů totiž s časem obvykle klesá, a proto pokud je u vás v domě vodoměr starší, máte jako majitel právo konečné vyúčtování rozporovat.

Hromosvody

Revize hromosvodů jsou u většiny domů v režii SVJ. Výjimkou jsou případy, kdy je váš byt součástí např. rodinného domu - pak má zodpovědnost vlastník nemovitosti.

A kdo za to zaplatí? Nájem a revize

Dle mých zkušeností má majitel jednotky možnost povinnost převádění revizí na nájemníka, a to v rámci běžné údržby bytu. To by však mělo být jasně uvedeno ve sjednané nájemní smlouvě, jen tak předejdete nejasnostem a dohadům.

Zde se však hodí podotknout, že "běžnou údržbou" myslíme částku do 2 000 Kč za jednotlivou opravu. V mém případě popsaném výše (u revizí elektrických kotlů) revize stála 1 000 Kč, ale oprava dalších 3 500 Kč. V tomto případě je korektní nechat nájemníka zaplatit pouze revizi (1 000 Kč), opravu ne - protože on škodu nezpůsobil. Pokud vás o tématu běžné údržby zajímá více, přečtěte si také tento článek.

To je vše. Ač bych velmi rád, jednodušeji vše bohužel sepsat nelze (pokud nechcete ztratit užitečné informace), přesto věřím, že přehlednost neutrpěla. Pro jistotu však informace připojuji také ve formě tabulky níže.

Další články